I Międzynarodowy Plener Malarski ,,Malarska Opowieść o Kętrzynie ” oficjalnie uważamy za otwarty.
Po tym jak w marcu burmistrz Kętrzyna Ryszard Henryk Niedziółka podpisał porozumienie z rektorem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dziś widzimy jej pierwsze efekty.
Dziś rozpoczął się pierwszy międzynarodowy plener malarski „Malarska opowieść o Kętrzynie”. Oficjalnie otworzył go zastępca burmistrza Maciej Wróbel Udział w nim wezmą studenci oraz profesorowie z warszawskiej uczelni ale i Uniwersytetu Lipawskiego na Łotwie. Kuratorem pleneru jest pani Sylwia Caban-Wiater.
Wydarzenie jest ściśle związane z obchodami 665-lecia naszego miasta. Zapewne, czas twórczej, artystycznej atmosfery przełoży się na wyjątkowe dzieła malarskie, które zostaną zaprezentowane na uroczystej wystawie w Galerii RastArt we wrześniu.
Skip to content