O nas

Misja Kętrzyńskiego Centrum Kultury:
Współtworzymy i rozwijamy kulturę w społeczności,
kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności,
kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W dzisiejszym zabieganym, materialistycznym świecie często brak już czasu na duchowe wartości. Jednakże, dzięki ważnym działaniom Kętrzyńskiego Centrum Kultury poprzez krzewienie twórczości i artyzmu oraz wsparcie w rozwoju zamiłowań i pasji w każdym obszarze kulturowym, są możliwości, aby zatrzymać się na chwilę i spełnić swoje cele oraz marzenia niezależnie od wieku.

Kętrzyńskie Centrum Kultury posiada szeroką i różnorodną ofertę kulturalną, w której każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Aktywność Kętrzyńskiego Centrum Kultury opiera się na prowadzeniu wszechstronnej działalności opartej na realizacji form stałych w sekcjach, kołach, klubach i pracowniach, ale także organizacji i przeprowadzaniu szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Obecnie w ramach działalności KCK funkcjonują:

Pracownia Fotograficzna,
Pracownia Muzyczna,
Pracownia Plastyczna,
Pracownia Breakdance,
Pracownia Hip Hop Dance,
Pracownia Tańca Współczesnego,
Pracownia Teatralna,
Kętrzyński Teatr Czarno-Biała Strefa Tańca,
Studio Wokalne Sukces,
Klub Seniora „Pod Niedźwiadkiem”,
Klub Szachowy „ Hetman Pionier”,
– Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– Koło Fotograficzne przy UTW w Kętrzynie
– Koło Filatelistyczne

Oferta Kętrzyńskiego Centrum Kultury została uatrakcyjniona w wyniku modernizacji budynku kina „Gwiazda”, w wyniku której powstały:

– nowoczesna, wyremontowana sala kinowo-teatralna, wyposażona w nowoczesne nagłośnienie, kinotechnikę oraz oświetlenie, z możliwością projekcji filmów w technice 3D,

– sale prób dla zespołów muzycznych i teatralnych,

– sale ćwiczeń dla zespołów tanecznych z profesjonalną podłogą i lustrami,

– galeria,

– sala klubowa,

– pracownia plastyczna,

– pracownia komputerowa,

– pracownia fotograficzna.

W okresie od maja do końca sierpnia zapraszamy do amfiteatru przy ulicy Kajki w Kętrzynie na cykl imprez kulturalno – rozrywkowych oraz projekcje kina plenerowego.

Kętrzyńskie Centrum Kultury prowadzi również Punkt Informacji Turystycznej oraz jest wydawcą dwutygodnika Nasze Miasto Kętrzyn.pl .

Cele Kętrzyńskiego Centrum Kultury

  • stworzenie oferty programowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych
  • zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Kętrzyńskiego Centrum Kultury poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach
  • wypromowanie wizerunku Kętrzyńskiego Centrum Kultury jako instytucji ważnej dla miasta Kętrzyna i regionu
  • doposażenie infrastruktury do realizacji działalności programowej instytucji poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
  • wykreowanie wizerunku Kętrzyńskiego Centrum Kultury jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój
  • zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych

 

Wizja Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Jesteśmy rozpoznawalnym, nowoczesnym, otwartym na potrzeby lokalnej społeczności miejscem, z kompetentną i zaangażowaną kadrą ukazującą innowacyjne kierunki działań.

Umożliwiamy realizację inicjatyw kulturalno–społecznych.

Budujemy współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę.

Działania prowadzimy w przestrzeni lokalnej oraz w przestronnych, dobrze wyposażonych obiektach.

Świadomie uczestniczymy i współtworzymy swoją małą ojczyznę!

Skip to content