Kętrzyńskie Centrum Kultury uczestniczy w projekcie „SIEĆ NA KULTURĘ” w podregionie olsztyńskim” realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
W ramach projektu zrealizujemy warsztaty zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych dla dzieci i młodzieży.

Formularz zgłoszenia i harmonogram zajęć:
Kontakt tel.: 89 751 22 38
e-mail: imprezy@kck.ketrzyn.pl

Na zgłoszenia czekamy do 16 lutego. Ilość uczestników w projekcie jest ograniczona! Udział jest bezpłatny.

Do pobrania deklaracje i oświadczenia:

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Uczestnik poniżej 13 r. ż. – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Uczestnik powyżej 13 r. ż. – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż.