Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym Napisz list do św. Mikołaja!

Zadaniem uczestników jest narysowane/napisane listu do Świętego Mikołaja. Maksymalny format pracy to A4. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej Mikołaja ustawionej w korytarzu KCK (parter) bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres Kętrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 24 A, 11-400 Kętrzyn.

Regulamin – karta zgłoszenia

Na wasze listy czekamy do 18 grudnia 2020 roku!
Regulamin na www.kck.ketrzyn.pl