TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

1. Konkurs jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.
2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
środowiskowych, miejskich, gminnych;
powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 10 maja 2020 r;
spotkań finałowych.
4. Warunki uczestnictwa
przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju;
zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie: www.tkt.art.pl