DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KĘTRZYNIE ZAWIADAMIA O REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Badania przydatności odbędą się w dniach 3-4 czerwca 2019 godz. 17.00 – 19.00, 19 czerwca 2019 godz. 18.00 – 19.00
O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci w wieku od 5 do 16 lat na instrumenty:
fortepian, akordeon, flet, gitara, skrzypce, wiolonczela, klarnet, saksofon
Rodzice proszeni są o wypełnienie i złożenie ankiety wraz z podaniem o przyjęcie i zaświadczeniem lekarskim w sekretariacie szkoły
Ankiety można otrzymać w sekretariacie szkoły.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 89 751-29-84 w godz. 10.00 – 16.00