Dnia 6 kwietnia 2019r. Urząd Miasta Kętrzyna oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury organizują 6 kwietnia 2019r.
XV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI „KRYSZTAŁOWA NUTA”.

CEL PRZEGLĄDU

  1. Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.

  2. Promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży.

  3. Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.

  4. Poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek.

  5. Współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno-
    -oświatowymi.

IDEA PRZEGLĄDU

Niech samo uczestnictwo w przeglądzie stanie się dla artysty nagrodą, tworząc motywację dla jego dalszej pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie muzyki!

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przegląd jest otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych
i niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. W Przeglądzie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix.

Zakwalifikowani do finału Przeglądu uczestnicy będą występować w jednej kategorii:

SOLIŚCI:

  • 15+

Organizator w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo zaproszenia do konkursu również osoby poniżej 15 roku życia.

UWAGA!!!

Do finału przeglądu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 30 wykonawców wyłonionych na podstawie nadesłanych życiorysów artystycznych oraz nagrań Demo, bądź zaproszonych osobiście przez organizatora.

O zakwalifikowaniu do finału przeglądu uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie bądź listownie do dnia 29 marca 2019r.

do pobrania:

regulamin i karta zgloszenia 2019r (plik word)