ORGANIZATOR:  Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur

WSPÓŁORGANIZATORZY: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i Kętrzyńskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cele konkursu:

   – kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji;

   – stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej;

   – artystyczna konfrontacja młodych recytatorów;

Kategorie wiekowe:

 Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum, którzy przygotują:

– pierwsza grupa wiekowa  (klasy I – III) – interpretacja jednego utworu poetyckiego;

– druga grupa wiekowa (klasy IV – VI) – interpretacja jednego utworu poetyckiego;

– trzecia grupa wiekowa (uczniowie klas VII – VIII i III klas gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min., całość prezentacji max. 5 min.)

PRZEBIEG KONKURSU:             

I ETAP: Eliminacje środowiskowe/szkolne  – Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazja do 20 marca br. Spośród uczestników typują po 2 osoby z każdej grupy wiekowej do eliminacji miejskich, miejsko – gminnych i gminnych.

II ETAP: Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko – gminne  – Eliminacje organizowane są przez Miejskie, Gminne lub Miejsko-Gminne Ośrodki (Domy) Kultury lub inne wyznaczone placówki do 30 marca br. W Kętrzyńskim Centrum Kultury eliminacje Miejskie odbędą się  27 marca 2019r. /środa/ o godz. 10.00 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury,

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.03.2019r.

Spośród uczestników typujemy po 1 osobie z każdej kategorii wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych.                                                                                                                                  

III ETAP: Eliminacje rejonowe –  odbędą się  24 kwietnia 2019r. /środa/ o godz. 10.00 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury, zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.04.2019r.

Spośród uczestników typujemy po 1 osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Wojewódzkich.

IV ETAP: Eliminacje wojewódzkie:

Wojewódzki Konkurs Recytatorski odbędzie się 21.05.2019r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, w Olsztynie.

Eliminacje wojewódzkie mają charakter konkursu, w którym udział wezmą najlepsi recytatorzy z eliminacji rejonowych.

21 maja (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych,
ul. Parkowa 1, w Olsztynie

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ / DOSTARCZYĆ NA ADRES ORGANIZATORA:

Kętrzyńskie Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24A
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 751 25 53 / fax. (89) 751 22 38
Informacji udziela: PAULINA WASZCZUK
e-mail: paulawaszczuk.kck@op.pl