Szczegóły wydarzenia

  • Date:

XXXVI Kaziuki Wilniuki to ważne przedsięwzięcie edukacyjne, nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny które ma na celu:

  • Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego na Ziemi Warmińsko – Mazurskiej i wśród Polaków zamieszkałych na Litwie.
  • Pomoc finansową polskim zespołom artystycznym, twórcom ludowym, artystom malarzom, dziennikarzom zamieszkałym na Litwie
  • Integracja polskich środowisk artystycznych na Litwie, pobudzanie i inspirowanie do twórczego i aktywnego życia. Młodym pokoleniom mieszkającym w Polsce i tym na Wileńszczyźnie ukazanie wartości, takich jak: patriotyzm, tożsamość narodowa, umiłowanie tradycji, więzi rodzinnych.
  • Prezentacja sztuki współczesnej inspirowanej tradycją regionalną.
  • Kultywowanie i popularyzacja unikalnych wyrobów wileńskiej kultury ludowej o tematyce Świąt Wielkanocnych (palmy, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie, pisanki, rzeźby z drewna, karty świąteczne).

XXXVI Kaziuki – Wilniuki
na Ziemi Warmińsko – Mazurskiej

„UKOCHANA ZIEMIO MA – WILEŃSZCZYZNO”
28 lutego 2020 r. godz.17.00 – Wstęp wolny!
hala sportowa MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie
Wystąpią:
Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „WILIA” pod kierunkiem Renaty Brasel
Zespól Folkowy „FOLK VIBES” pod kierunkiem Renaty Łabul
Zespół Tańca Ludowego „PERŁA WARMII” w obrazku obrzędowym „Zapusty na Wileńszczyźnie”

Prowadzenie:
ANNA ADAMOWICZ – Ciotka Franukowa
DOMINIK KUZINIEWICZ – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek

Festiwalowi towarzyszy jak co roku JARMARK KAZIUKOWY na którym prezentowane są wyroby rękodzielnicze artystów z Wileńszczyzny i regionu Warmii i Mazur. Można znaleźć palmy wielkanocne wykonane przez twórczynie ludowe, uznane w wielu krajach takich jak: Japonia, Holandia, Stany Zjednoczone, Kanada, pisanki, wypieki i wyroby garmażeryjne (kołduny, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie) charakterystyczne dla tego regionu Polski.
W spotkaniu będą brać udział polscy dziennikarze, redaktorzy polskich dzienników na Litwie.

Skład ekipy artystycznej
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem polskim na Litwie. Rok 2020 jest dla zespołu szczególny, bowiem jest to rok jubileuszowy – mija 65 lat od jego założenia.
Będąc wizytówką polskiego życia kulturalnego Polaków na Litwie, jest zespołem znanym na całym świecie. Jego występy cieszą się niezmiernym powodzeniem wśród widzów wszystkich krajów, gdzie występował. Repertuar jego stanowią pieśni ludowe oraz tańce narodowe wszystkich niemal regionów Polski oraz Ziemi Wileńskiej.
Repertuar tegorocznych Kaziuków – Wilniuków, które od 30 lat odbywają się razem
z artystami polskich zespołów artystycznych Wileńszczyzny stanowi:
Obrazek poświęcony 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki ( Polonez z Opera Halka, Mazur z Opery Straszny Dwór, oraz pieśni, jak Prząsniczki, Kum do Kumy, i in. Zostaną też wykonane utwory nawiązujące do folkloru Ziemi Wileńskiej.
Kierownik zespołu Renata Brasel
Kierownik grupy tanecznej i choreograf Marzena Suchocka

Zespół Folk Vibes powstał w 2014 roku z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Folk Vibes poszukuje nowych form przekazu artystycznego, poprzez autentyczną manierę aranżują pieśni ludowe z Polski, Litwy oraz Wileńszczyzny powracające do korzeni zarówno słowiańskich, jak też bałtyckich starodawne pieśni weselne, wojenne, obrzędowe, regionalne pieśni w elektronicznej aranżacji.
Folk Vibes bierze udział w projektach, konkursach i festiwalach, często o zasięgu międzynarodowym. Laureaci w Republikańskim konkursie folklorystycznym „Spadkobiercy tradycji” (Wilno, 2017, 2018, 2019 r.), Laureaci Republikańskiego konkursu kolęd i pastorałek w Wilnie (Dom Kultury Polskiej, 2018 r.), II miejsce w Międzynarodowym konkursie kolęd i pastorałek w Będzinie, Polska (Kategoria Zespoły wokalno-instrumentalne, II miejsce, Nagroda Noel Joy Fundation USA, 2018 r.), Wyróżnienie w III konkursie piosenki „Do słów A. Osieckiej” (Wilno, 2018 r.), trzykrotne laureaci w Międzynarodowym konkursie folklorystycznym „Pokrovskie kołokoła” (Wilno, 2017-2019 r.). Folk Vibes w 2018-2019 roku nagrał płytę „Ruta“, teledyski „Ridikelis“, „Ruta“, „Góry Syjońskie“, aktywnie koncertuje w Litwie, w Polsce i Łotwie.
Ludowe śpiewania uzupełniają instrumentaliści, absolwenci Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru: Aušrinė Ulinskaitė – litewski ludowy instrument Kanklės, Valerijus Kračius – akordeon. A również na Litwie dobrze znany kompozytor, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, autor aranżacji piosenek Zespołu Folk Vibes – Ignas Juzokas.

Zespól Tańca Ludowego „Perła Warmii”. W tegorocznych Kaziukach Wilnikach – „dziecko Kaziukowe” czyli ZTL „Perła Warmii” zaprezentuje krótki obrazek „Zapusty na Wileńszczyźnie”. Obrazek taneczny został opracowany na warsztatach tanecznych i gwary wileńskiej. Warsztaty gwary wileńskiej poprowadziła Anna Adamowicz. W obrazku tym usłyszymy tradycyjne melodie grane na cymbałach Wileńskich oraz charakterystyczne tańce Wileńszczyzny.