Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Dnia 6 kwietnia 2019r. Urząd Miasta Kętrzyna oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury organizują 6 kwietnia 2019r.
XV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI „KRYSZTAŁOWA NUTA”.

CEL PRZEGLĄDU

  1. Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.

  2. Promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży.

  3. Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.

  4. Poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek.

  5. Współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno-oświatowymi.

IDEA PRZEGLĄDU

Niech samo uczestnictwo w przeglądzie stanie się dla artysty nagrodą, tworząc motywację dla jego dalszej pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie muzyki!

Zgłoszenia