Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Dnia 14 grudnia 2018 roku Zespół Szkól Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie organizuje I Ogólnopolski Przegląd Piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ
CEL PRZEGLĄDU
  Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.
  Promowanie twórczości Agnieszki Osieckiej wśród dzieci i młodzieży.
  Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.
  Poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek.
  Współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno-oświatowymi.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Przegląd jest otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych i
niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. Do Koncertu Finałowego
w drodze przesłuchać zakwalifikowanych zostanie po 5 uczestników z każdej
kategorii (chyba, że Jury zarządzi inaczej). Każdy uczestnik musi mieć
przygotowane 2 utwory. Podczas przesłuchań należy wykonać jeden z utworów
(na prośbę Jury, uczestnik będzie musiał wykonać drugi utwór). W Koncercie
Finałowym uczestnik sam wybiera, który z dwóch przygotowanych utworów
zaśpiewa.
Kategorie wiekowe:
  10 – 14 lat
  15 – 18 lat
  powyżej 18 lat
Nagrody I, II i III w każdej kategorii przyznaje Jury podczas Konkursu
Finałowego. Zostanie również przyznana nagroda Grand Prix (w wysokości 1000
zł) oraz nagroda specjalna (dla jednego z finalistów) ufundowana przez Hotel
Ognisty Ptak (voucher na 2 dniowy pobyt). . Wyróżnienia przyznawane będą na
specjalne życzenie Jury. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Koszty
dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
ZASADY REGULAMINOWE
  Podczas Koncertu Finałowego zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym utworze.
  Jury podczas przesłuchań może zarządzić dogrywkę, w której zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym dodatkowym utworze.
  Wykonawcy występują do podkładu muzycznego (półplayback) na płycie w formacie audio (podkłady dostarcza uczestnik w dniu Przeglądu) lub uczestnik wykonuje akompaniament własny/zespołu akompaniujący (szczegóły proszę podać na kacie zgłoszenia).
  Uczestnicy nieletni zobowiązani są do przyjazdu na finał przeglądu wraz z opiekunami pełnoletnimi.
  Po przesłuchaniach zapraszamy uczestników na warsztaty wokalne z Patrycją Kunert.
OCENA
Jury oceniać będzie:
  dobór repertuaru,
  interpretację,
  muzykalność,
  warunki głosowe,
  Ogólny wyraz artystyczny.
PROGRAM
930 – 1100             przesłuchania grupy wiekowej 10 – 14 lat
1100 – 1230           przesłuchania grupy wiekowej 15 – 18 lat
1230 – 1400           przesłuchania grupy wiekowej powyżej 18 lat
1400 – 1500           obrady Jury (wyniki przesłuchań)
1500 – 1700           warsztaty wokalne dla uczestników – prowadzi Patrycja
Kunert
1700 – 1800           przerwa
1800 – 2000           Koncert Finałowy
ORGANIZATORZY
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego
ul. Powstańców Warszawy 2
11-400 Kętrzyn
„Przegląd Agnieszki Osieckiej”