Klub Seniora „Pod Niedźwiadkiem”

Klub Seniora skupia osoby starsze przebywające na rentach i emeryturach z terenu miasta Kętrzyn. Powstał w latach siedemdziesiątych a pod obecną nazwą – „Pod Niedźwiadkiem” funkcjonuje od 1998 roku.
W okresie 1998 – 2006 przewodniczącą klubu była pani – Barbara Pietrzak. Od roku 2007 przewodniczącą klubu jest pani – Wanda Romaniuk.
Klub w swych szeregach skupia około 70 członków. Spotkania to okazja do bycia razem wielu osób samotnych ale także małżeństw, to przyjazne i wytworzone więzi do wspólnego działania.
Klub organizuje wspólne spotkania, ogniska, zabawy, wyjazdy i wycieczki. Pod egidą klubu działa chór „Melodia”. Czynnie uczestniczy w życiu miasta. Członkowie Klubu występują na wielu imprezach kulturalnych, religijnych i patriotycznych. Czynnie występują na imprezach organizowanych przez inne ośrodki i kluby seniora z terenu Warmii i Mazur, m.in. w Wydminach, Reszlu, Ełku.
Posiadają wiele dyplomów i wyróżnień za udział w wielu konkursach. Domeną członków Klubu jest pisanie wierszy i słów do popularnych piosenek. Piosenki mówią o życiu emeryta o mieście i sytuacji dnia codziennego.
Sztandarową imprezą organizowaną od 2004 roku w Kętrzynie są Spotkania Artystyczne Klubów Seniora „Złocisty Niedźwiadek”, podczas której dorobek artystyczny prezentują zaprzyjaźnione kluby seniora z naszego regionu.
Dzięki wsparciu i adaptacji pomieszczeń przez Burmistrza Miasta Krzysztofa Hećmana Klub Seniora „Pod Niedźwiadkiem” ma swoja siedzibę przy ul. Miejskiej 7

Spotkania w Klubie odbywają się w siedzibie Klubu ul. Miejskiej 7
w każdy WTOREK I PIĄTEK godz. 15.00 – 18.00

Przewodnicząca Klubu – Wanda Romaniuk
tel.89 751 25 53 fax. 89 751 22 38

Skip to content